Anunț   de recrutare-11.05.2021

IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic de urgență 2
5. Medic geriatru 1
6. Medic cardiolog 1
7. Medic pediatru 1
8. Medic fizioterapeut 1
9. Medic imagist-sonograf 1
10. Medic oncolog 1
11. Medic neonatolog 1
12. Medic morfopatolog 1
13. Medic epidemiolog 1
14. Medic  neurolog 1
15. Medic oftalmolog 1
16. Medic dermatovenerolog 1
17. Farmacist laborant 1

 

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 21.05.2021.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

    Anunț   de recrutare-09.03.2021

          IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic de urgență 3
5. Medic geriatru 1
6. Medic cardiolog 1
7. Medic pediatru 1
8. Medic fizioterapeut 1
9. Medic imagist-sonograf 1
10. Medic oncolog 1
11. Medic neonatolog 1
12. Medic morfopatolog 1
13. Medic epidemiolog 1
14. Medic  neurolog 1
15. Medic oftalmolog 1
16. Medic dermatovenerolog 1
17. Farmacist laborant 1

 

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 28.03.2021.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

    Anunț   de recrutare-15.01.2021

          IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic geriatru 1
5. Medic cardiolog 1
6. Medic pediatru 1
7. Medic fizioterapeut 1
8. Medic imagist-sonograf 1
9. Medic oncolog 1
10. Medic neonatolog 1
11. Medic morfopatolog 1
12. Medic epidemiolog 1
13. Medic  neurolog 1
14. Medic oftalmolog 1
15. Medic dermatovenerolog 1
16. Moasa 1
17. Farmacist laborant 1

 

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 03.02.2021.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

Anunț   de recrutare-23.12.2020

IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic geriatru 1
5. Medic cardiolog 1
6. Medic pediatru 1
7. Medic fizioterapeut 1
8. Medic imagist-sonograf 1
9. Medic oncolog 1
10. Medic neonatolog 1
11. Medic morfopatolog 1
12. Medic epidemiolog 1
13. Medic  neurolog 1
14. Medic oftalmolog 1
15. Medic dermatovenerolog 1
16. Moasa 1
17. Farmacist laborant 1

 

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 14.01.2021.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

  Anunț   de recrutare-23.11.2020

IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic geriatru 1
5. Medic cardiolog 1
6. Medic pediatru 1
7. Medic fizioterapeut 1
8. Medic imagist-sonograf 1
9. Medic oncolog 1
10. Medic neonatolog 1
11. Medic morfopatolog 1
12. Medic epidemiolog 1
13. Medic  neurolog 1
14. Medic oftalmolog 1
15. Medic dermatovenerolog 1
16. Moasa 1
17. Farmacist laborant 1

 

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 11.12.2020.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

         Anunț   de recrutare-02.11.2020

          IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic geriatru 1
5. Medic cardiolog 1
6. Medic pediatru 1
7. Medic fizioterapeut 1
8. Medic imagist-sonograf 1
9. Medic oncolog 1
10. Medic neonatolog 1
11. Medic morfopatolog 1
12. Medic epidemiolog 1
13. Medic  neurolog 1
14. Medic oftalmolog 1
15. Medic dermatovenerolog 1
16. Moasa 1
17. Farmacist laborant 1

 

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 21.11.2020.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

 

Anunț   de recrutare-10.08.2020

IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

 

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic geriatru 1
5. Medic cardiolog 1
6. Medic obstetrician ginecolog 1
7. Medic fizioterapeut 1
8. Medic imagist-sonograf 1
9. Medic oncolog 1
10. Medic neonatolog 1
11. Medic morfopatolog 1
12. Medic epidemiolog 1
13. Medic  neurolog 1
14. Medic oftalmolog 1
15. Medic dermatovenerolog 1
16. Moasa 1
17. Farmacist laborant 1

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 29.08.2020.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

  Anunț   de recrutare-20.07.2020

           IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

 

NR. Denumirea funcției Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic geriatru 1
5. Medic cardiolog 1
6. Medic obstetrician ginecolog 1
7. Medic fizioterapeut 1
8. Medic imagist-sonograf 1
9. Medic oncolog 1
10. Medic neonatolog 1
11. Medic morfopatolog 1
12. Medic epidemiolog 1
13. Medic  neurolog 1
14. Medic oftalmolog 1
15. Farmacist 1
16. Medic dermatovenerolog 1
17. Moasa 1
18. Farmacist laborant 1

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 08.08.2020.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

 

Anunț   de recrutare-01.07.2020

IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

 

NR.

Denumirea funcției

Nr. de unități vacante
1. Medic chirurg 1
2. Medic anesteziolog-reanimatolog 3
3. Medic internist 2
4. Medic geriatru 1
5. Medic cardiolog 1
6. Medic obstetrician ginecolog 1
7. Medic fizioterapeut 1
8. Medic imagist-sonograf 1
9. Medic oncolog 1
10. Medic neonatolog 1
11. Medic morfopatolog 1
12. Medic epidemiolog 1
13. Medic  neurolog 1
14. Medic oftalmolog 1
15. Farmacist 1
16. Medic dermatovenerolog 1
17. Moasa 1
18. Farmacist laborant 1

 

Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

Termenul  limită de depunere a dosarului : 20.07.2020.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului:Budaianu Tatiana şef SRU

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

Anunț   de recrutare-24.02.2020

IMSP Spitalul Raional Nisporeni cu sediul în or.Nisporeni, str.Toma Ciorbă nr. 5,email: srnisporeni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:


NR.
Denumirea funcției
Nr. de unități vacante
1.
Medic chirurg
1
2.
Medic anesteziolog-reanimatolog
2
3.
Medic reumatolog
1
4.
Medic internist
2
5.
Medic geriatru
1
6.
Medic cardiolog
1
7.
Medic îngrijiri paliative
1
8.
Medic fizioterapeut
1
9.
Medic kinetoterapeut
1
10.
Medic imagist-sonograf
1
11.
Medic oncolog
1
12.
Medic neonatolog
1
13.
Medic morfopatolog
1
14.
Medic epidemiolog
1
15.
Medic  neurolog
1
16.
Statistician  medical
1
17.
Farmacist
1
18.
Farmacist laborant
2
19.
Medic dermatovenerolog
1
20.
Medic de urgente
2
21.
Asistent medical
4

  

  Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

     Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine    următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Nisporeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Nisporeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 17-00.

         Termenul  limită de depunere a dosarului : 07.03.2020.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului: Budaianu Tatiana şef SRU.

tel.0-264-2-23-44/069181042, srnisporeni@ms.md

 

Anunț de recrutare  09.01.2019

Anunț de recrutare 07.03.2019

Anunț de recrutare 10.05.2019

Anunț de recrutare 01.06.2019

Anunț concurs pentru ocuparea funcției secretar – operator

Anunț de recrutare 01.07.2019

Anunț de recrutare 25.10.2019 [/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]