Istoric

 Istoricul instituției Medico – Sanitare Publice 

 SPITALULUI RAIONAL NISPORENI

Primele date despre Spitalul Raional Nisporeni datează începînd cu anul 1910, cînd își avea sediul într-o clădire veche cu un singur etaj din centrul orașului Nisporeni.

Pe parcursul anilor de existenţă, în afară de modificările de structură şi profil, în spital s-au mai desfăşurat o serie de activităţi organizatorice şi administrative in vederea îmbunătăţirii condiţiilor hoteliere şi de îngrijire a bolnavilor

Înițial asistența medicală populației raionului era acordată în baza a  20 paturi de profil general.

Ulterior începînd cu anul 1939 în același edificiu au fost instituite și au început să funcționeze alte paturi de diferite profiluri:  maternitate, pediatrie, boli infecțioase, chirurgie, radiologie și laboratorul clinic.

În anul 1958 pe un nou teritoriu arondat  Spitalului Raional Nisporeni, au fost date în exploatare 3 edificii cu un etaj  în care activau serviciile maternitate, chirurgie, traumatologie, oftalmologie, ORL, radiologie, fizioterapie, pediatria și boli infecțioase.

În anul 1973 au trecut în bloc nou construit pe același teritoriu secția terapie, iar în 1979 – secția maternitate.

Mai tîrziu în anul 1982 prin construirea și darea în exploatare a unui nou bloc  (5 etaje)  al SR Nisporeni, serviciile medicale capătă un spectru mai larg  iar secțiile care activau în blocul cu 2 etaje au fost  dispersate.

În tot acest timp spitalul se dezvoltă iar spre sfîrșitul anului 1989 se finisează construcția blocului care adăpostește secția transfuzia sîngelui, laboratorul, farmacia și diagnostica funcțională.

Astăzi Instituţia Medico – Sanitară Publică Spitalul Raional Nisporeni îşi desfăşoară activitatea avînd ca scop  asigurarea accesului echitabil si nediscriminatoriu la un pachet de servicii medicale  pentru întreaga populaţie a raionului. Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sănătăţii, deoarece creşte gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienţa, continuitatea îngrijirilor, siguranţa pacientului, competenţa echipei medicale, satisfacţia pacientului, dar si a personalului medical.

În acest context putem menţiona faptul că asigurarea calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei raionului Nisporeni se axează pe gestionarea şi perpetuarea resurselor umane, resurselor materiale şi resurselor financiare. Resursele umane sunt cele mai importante componente în furnizarea de îngrijiri de sănătate. Planificarea resurselor umane, şi în special a medicilor constituie o prioritate în domeniul politicilor din serviciul medical raional.

Organizarea raţională a muncii impune respectarea unor reguli fundamentale referitor la folosirea în procesul de lucru a condiţiilor optime de activitate dintre care asigurarea unui mediu optim pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical, utilizarea tehnologiilor adecvate,  şi dotarea cu utilaj medical performant.