Telefon secție: 0264 2-21-76

______________________________________________________________________________

Drăgan Maria

Medic geriatru

Ursu Angela

Medic geriatru

 Andriuţă Svetlana

Asistenta medicală superioară

Numărul de paturi – 35